Travel blog September 14. to 20. 2020

Published on: 21 September 2020
By TZ
click on the image for route details

The routing is done in Kurviger.de – Please note that the resulting route is very depending on your settings when using the routing planner. please read – note on route planners & maps on my blog

Das Routing erfolgt in Kurviger.de – Bitte beachten Sie, dass die resultierende Route bei Verwendung des Routing-Planers stark von Ihren Einstellungen abhängt. bitte lesen – Hinweis zu Routenplanern & karten auf meinem Blog

Rutingen gjøres i Kurviger.de – Vær oppmerksom på at den resulterende ruten er veldig avhengig av innstillingene dine når du bruker ruteplanleggeren. Vennligst les – merknad om ruteplanleggere og kart på bloggen min

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait