Moose on the loose.

Published on: 12 June 2020
By TZ

A compilation of videos of moose encounters. The material was collected in less then two weeks in may 2020. All in all I saw at least 20 moose on the road, not counting the “dark” figure – pun intended. It was a lot of them out there. See for yourself …

En samling av videoer av elg møter. Materialet ble samlet inn i løpet av mindre enn to uker i mai 2020. Alt i alt så jeg minst 20 elger på veien, og teller ikke den “mørke” figuren – ordspill ment. Det var mye av dem ute.

Eine Zusammenstellung von Videos von Elchbegegnungen. Das Material wurde in weniger als zwei Wochen im Mai 2020 gesammelt. Insgesamt sah ich mindestens 20 Elche auf der Straße, ohne die “Dunkelziffer”.

https://youtu.be/O37UV2PpqBM

2 Responses to “Moose on the loose.”

  1. Katja says:

    Hva noen imponerende dyr … Jeg synes det er veldig fint at du med denne videoen påpeker at du må kjøre forsiktig for å beskytte disse herlige skapningene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait